Trafikservice /  Utomhusmöbler

Vi monterar produkter i gatu och stadsmiljö och offentliga byggnader.
Allt ifrån skyltar och pelare och till busskurer, cykelparkeringar mm.

Vi handhar även skötsel och underhåll av ovan nämnda objekt.
Kontinuerlig rengöring och repaaration av utomhusmöbler och reklamskyltar
är ett MÅSTE för att de ska bli en tillgång för resenärer och en fullgod reklamplats
till de företag som valt att marknadsföra sig på dessa platser.

Vi kan detta område ”med förbundna ögon” då vi skött och servat busshållsplatser
i Västmanlands län under många, många år.

Bildgalleri